Language: thai eng

 

 
 การเปรียบเทียบสี 
    
  

รายระเอียด สีผง (Powder Coating) สีพ่นทั่วไป
การอบแห้ง ต้องใช้ ต้องใช้
ห้องพ่นสี ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และซับซ้อน
การเก็บสีที่ไม่ติดชิ้นงานมาใช้ใหม่ 100 % ได้ถึง 90% ไม่ได้
การปรับแต่งสีและความหนืด ไม่ต้องทำ ต้องทำ
การระเหยของทินเนอร์ ไม่มี มี
จุดวาบไฟ มากกว่า 500 องศาเซลเซียส 20 องศาเซลเซียส
การทำความสะอาดทุกวันหลังเลิกทำงาน อาทิตย์ละครั้ง ทุกวัน
จำนวนเที่ยวในการพ่นสีที่ความหนาเท่ากัน 1 เที่ยว อย่างน้อย 3 เที่ยว
การใช้ตัวทำละลาย (ทินเนอร์) ไม่ต้องใช้ ต้องใช้
ความอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นอันตราย เป็นอันตราย
อันตรายการเสี่ยงต่อไฟไหม้จาการใช้ทินเนอร ์ และเตาอบ ไม่เป็นอันตราย เป็นอันตราย
การประหยัดต้นทุน ประหยัด ไม่ประหยัด
การใช้แรงงาน ไม่ต้อง ต้องใช้ช่างสีที่ชำนาญ
การไหลย้อย ไม่มี เกิดขึ้นง่าย
สภาพการทำงาน สะอาด ปราศจากกลิ่นควัน ถูกกดดันภายในมลภาวะของกลิ่น ,ควัน