Language: thai eng

 

ผงสี

 

 

สีผง คือ สีอบอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้แทนที่สีอบน้ำมัน ซึ่งช่วยลด  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ประหยัด และความสะดวกสบาย เหมาะสำหรับเคลือบผิวชิ้นงานที่เป็นโลหะ หรือวัสดุบางอย่าง เช่นแก้ว กระเบื้อเป็นต้น เพื่อให้เกิดสีสันสวยงาม และปกป้องงานนั้นให้คงทนด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ดีกว่าสีอบน้ำมัน ดังนี้คือ

• มีเนื้อสี 100% และมีลักษณะเป็นผง
• ตัวสีผง และการนำสีผงไปใช้ จะไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย หรือที่เรียกว่า ทินเนอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติไวไฟ  และมีไอระเหย  ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเมื่อสูดดมไอระเหยเข้าไป หรือสัมผัสถูกผิวหนัง
•  เป็นสีในอุดมคติที่ทุกคนเฝ้ารอ เนื่องจากสามารถนำสีผงที่เหลือจากการเกาะติดชิ้นงาน ขณะพ่นสี กลับมาใช้ได้เกือบทั้งหมด เมื่อใช้ร่วมอุปกรณ์ที่เหมาะสม
•  สามารถให้ฟิล์มสีที่มีความหนา มากกว่า 100 ไมครอน ในการพ่น และอบเพียงครั้งเดียว
คุณสมบัติอื่นๆ โปรดสอบถามจากฝ่ายขาย เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์สีผงของบริษัทขายสี
 สีผงเป็นสีที่ใช้ง่าย  สามารถเทลงถังแล้วพ่นได้ทันที โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์เพื่อปรับความเข้มข้น ใช้เวลาน้อยการฝึกฝนพนังงานให้รู้จักวิธีการพ่น เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ใช้สีน้ำมัน อย่างไรก็ตามอาจมีข้อบกพร่องจากการพ่นและอบด้วยสีผง  จากสาเหตุต่างๆ ต้องแก้ไขและหาสาเหตุให้พบเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเดิมซ้ำอีก
                                                                     

                                                  

 

 

                                                          

                                                          เพิ่มประสิทธิภาพ และลดพลังงาน
 • สีผงง่ายในการใช้งาน เนื่องจากไม่มีปัญหาการไหลย้อยของสี
 • สีผงไม่จำเป็นต้องมีสีรองพื้น เพราะ สีผงมีคุณสมบัติการยึดเกาะพื้นผิวดีมาก
 • สีผงใช้เวลาการผลิตต่อชิ้นงานน้อยกว่าสีน้ำมัน เพราะ ใช้เวลาในการอบชิ้นงานน้อย
 • สีผงเกาะติดชิ้นงานได้คงทนกว่าสีน้ำมัน
 • ลดต้นทุนในการเคลือบเงาชิ้นงาน
 • สามารถนำสีที่ไม่เกาะชิ้นงานขณะพ่นกลับมาใช้ได้ใหม่


                                                                    ความปลอดภัย

 • ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ เพราะไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน หรือทินเนอร์ซึ่งไวไฟมาก และเป็นอันตรายเมื่อหายใจเอาไอระเหยเข้าไป อีกทั้งยังก่อความระคายเคืองแก่ผิวหนัง
 • ไม่มีกลิ่นเหม็น เพราะไม่ต้องผสมทินเนอร์                 

                            ปัญหาจากคุณสมบัติของสีอบน้ำมันโดยธรรมชาติ ซึ่งสีผงเป็นสีที่เข้ามาแก้ปัญหาได้ดังนี้

 • สีไหลย้อยตรงส่วนล่างชองชิ้นงาน
 • สีมีรอยเดือดของไอน้ำมัน
 • คราบสีในห้องพ่นสี
 • ไม่สามารถพ่นสีให้หนากว่า 100 ไมครอน ในการพ่นเพียงครั้งเดียว
 • ไม่ทนต่อสารเคมี
 • ฯลฯ