Language: thai eng

 
 

                   
                                                                                                                    
                        ติดต่อ มรรคผล 02-157-9178-9, 083-098-0690, 083-098-1761

แฟกซ์  02-157-1500

    

 ลูกค้าโทรศัพท์แจ้งมา บริษัทฯ จะให้คุยกับช่างของเราก่อนเพื่อชี้แจงแก้ไขในเบื้องต้น หากแก้ไขไม่ได้  เราจะให้ยืมเครื่องพ่นสีฝุ่นสำรองให้ระหว่างซ่อม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการให้ยืมเครื่องสำรอง
     การโทรศัพท์แจ้งเครื่องเสีย บริษัทฯจะเข้าไปให้บริการในวันรุ่งขึ้น หากไม่สามารถให้บริการในวันรุ่นขึ้นได้ บริษัทฯจะเข้าให้บริการในวันถัดไป