Language: thai eng

 
 การเปรียบเทียบสี 
    
  

รายระเอียด สีผง (Powder Coating) สีพ่นทั่วไป
การอบแห้ง ต้องใช้ ต้องใช้
ห้องพ่นสีขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และซับซ้อน
การเก็บสีที่ไม่ติดชิ้นงานมาใช้ใหม่ 100 %ได้ถึง 90% ไม่ได้
การปรับแต่งสีและความหนืดไม่ต้องทำ ต้องทำ
การระเหยของทินเนอร์ไม่มี มี
จุดวาบไฟมากกว่า 500 องศาเซลเซียส 20 องศาเซลเซียส
การทำความสะอาดทุกวันหลังเลิกทำงานอาทิตย์ละครั้ง ทุกวัน
จำนวนเที่ยวในการพ่นสีที่ความหนาเท่ากัน1 เที่ยว อย่างน้อย 3 เที่ยว
การใช้ตัวทำละลาย (ทินเนอร์)ไม่ต้องใช้ ต้องใช้
ความอันตรายต่อสุขภาพไม่เป็นอันตราย เป็นอันตราย
อันตรายการเสี่ยงต่อไฟไหม้จาการใช้ทินเนอร ์ และเตาอบไม่เป็นอันตราย เป็นอันตราย
การประหยัดต้นทุนประหยัด ไม่ประหยัด
การใช้แรงงานไม่ต้อง ต้องใช้ช่างสีที่ชำนาญ
การไหลย้อยไม่มี เกิดขึ้นง่าย
สภาพการทำงานสะอาด ปราศจากกลิ่นควัน ถูกกดดันภายในมลภาวะของกลิ่น ,ควัน